Work-IT module en app voor de technische dienst

De meeste organisaties in de glastuinbouw en verpakkingshallen hebben een technische dienst (TD). Een belangrijk organisatieonderdeel, want de TD draagt op directe wijze bij aan de continuïteit van de primaire arbeids- en productieprocessen. Om onnodige stilstand te voorkomen, dienen onder andere de onderhoudsplanningen en controles nauwgezet uitgevoerd te worden. Mochten er desondanks storingen optreden, dan is het zaak deze vlot en eenvoudig te kunnen registreren en op te lossen.

Speciaal voor organisaties in de glastuinbouw biedt Nitea aanvullend op haar Work-IT portfolio een module en app voor de technische dienst.
Met de TD module en app kunnen meldingen eenvoudig worden aangemaakt en overzichtelijk worden ingepland. Dit geldt ook voor wederkerende en periodiekverplichte onderhoudsactiviteiten. Aan een melding kunnen ondermeer prioriteiten en bijlagen worden toegevoegd, waaronder foto’s. Met de gebruiksvriendelijke app hebben medewerkers van de technische dienst op ieder moment alle meldingsinformatie beschikbaar en kunnen hiermee ook hun uren en het verbruik van materialen registreren.

Wilt u meer informatie over de (meertalige) Work-IT module en app voor de technische dienst? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.