Nitea en LRE verstevigen samenwerking

Op 11 oktober zijn Nitea en LRE overeengekomen nauwer te gaan samenwerken op het gebied van productontwikkeling en support. Door het realiseren van standaard koppelingen tussen de Work-IT software van Nitea en de weegschalen van LRE zullen wederzijdse klanten in de glastuinbouw profiteren. De samenwerking maakt deel uit van het partnerprogramma van Nitea, dat zich richt op technologische samenwerking met leveranciers van veelgebruikte hard- en software die samen met Work-IT software onderdeel zijn van bedrijfsoplossingen voor telers en verpakhallen.

LRE en Nitea hebben de afgelopen jaren ingespeeld op veranderende behoeften in de markt en bij klanten. Zo heeft LRE bijvoorbeeld diverse weegschalen voorzien van management software dat ‘slim wegen’ mogelijk maakt en Nitea heeft haar Arbeid- en Productiesoftware uitgebreid met handzame tools waarmee allerhande rapportages en dashboards snel en eenvoudig gemaakt kunnen worden. Door de realisatie van standaard koppelingen kunnen afzonderlijke functies van beide leveranciers effectief worden samengebracht, wat op haar beurt zal leiden tot efficiëntere werkprocessen en inzichten bij klanten. Een ander voordeel is dat, door gebruik van een standaard koppeling, de kosten voor aanschaf en beheer zal afnemen.

Sales Manager bij LRE, Roel Borgman: We zijn erg blij met de samenwerking met Nitea. Door onze krachten te bundelen kunnen we de markt optimaal bedienen met intelligente weeg- en softwareoplossingen.”

Sales Manager bij Nitea, Raymond van den Berg: “Door de realisatie van standaard koppelingen kunnen we klanten gerichter ondersteunen bij zowel hun keuze voor een weegschaal als bij vragen via onze helpdesk”.